Glömt uppgifter?

Skapa konto

Vår Miljöpolicy

Polkapojkarna polkagriskokeri AB skall delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. Detta ligger dessutom i vårt "naturliga tänk” eftersom vi eftersträvar att vara ett gammaldags polkagriskokeri, inspirerade av en tid då mycket av de moderna ”smutsiga” råvaror inte fanns.

 • Närproducerade råvaror används för framställning av produkter i största möjliga mån.
 • Vi har kompetens i Eco-driving som utövas med våra firmabilar. Kurs genomförd 2018.
 • Vid produktion används bl.a. naturliga aromer såsom t.ex. färskpressad pepparmynta, Xanté, Jameson, Beefeater, Galliano m.m i våra cocktailgrisar
 • Vi använder inga azofärgämnen!
 • Alla våra polkagrisar har miljökompenserat omslagspapper.
 • Sopsortering av kartong och papp etc.
 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
 • Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
 • Packa avgående gods enbart med papper. Pappret är tillverkat av förnyelsebart och nedbrytbart material som kan återvinnas.
 • Alla fakturor, kuvert och pappersexpenser är av gammaldags naturpapper. Mail används dock i största möjliga mån för korrespondens och fakturering.
 • Polkapojkarna har uppladdningsbara batterier.
 • Inga kataloger, broschyrer eller annan pappersreklam distribueras från Polkapojkarna.
 • Energisnåla lampor används i största möjliga mån.
 • All el Polkapojkarna förbrukar är el som kommer från vindkraftverk.
TOP