Glömt uppgifter?

Skapa konto

Sekretesspolicy

Introduktion

Vi på Polkapojkarna Polkagriskokeri AB  fäster stort värde vid ditt förtroende då du lämnar ut dina personuppgifter till oss och vi förstår att du kan oroa dig över de uppgifter du lämnar ut och över hur vi hanterar dem.

 

Om du läser denna sekretesspolicy (”sekretesspolicyn”) kan det vara för att du har besökt en webbplats, en mobilapp eller en annan webbplats på sociala medier (samtliga hädanefter kallade ”webbplatserna”) som drivs av någon av Polkapojkarna europeiska enheter (”Polkapojkarna ” eller ”oss” eller ”vi”), eller för att du har kontaktat oss direkt per telefon eller brev.

 

Denna sekretesspolicy beskriver (med full insyn och i enlighet med gällande lagar och förordningar, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679- ”GDPR”) på vilka grunder vi behandlar personuppgifter (”personuppgifterna”) då du besöker våra webbplatser eller kontaktar oss.

 

Snabb genomgång av Polkapojkarna  databehandling

Polkapojkarna  samlar in och använder personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar då du besöker våra webbplatser i reklamsyfte, för att tillhandahålla produkter och tjänster, för att kontakta dig i marknadsföringssyfte eller andra kommersiella syften, för att svara på dina frågor om produkter, för att underlätta för dig att utnyttja våra erbjudanden och kampanjer samt för att analysera och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster.

 

Då du besöker våra webbplatser gäller villkoren i vår sekretesspolicy samt all tillämplig lagstiftning. Behandling av personuppgifter kommer att begränsas till det som krävs för ovanstående syften. I vissa fall, men endast där så krävs, kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke genom att erbjuda dig möjlighet att anmäla dig så att du har full kontroll över vilka uppgifter om dig vi behandlar och sparar. I övrigt kommer vi endast att behandla personuppgifter om det krävs för att ingå ett avtal med dig, för Polkapojkarna  rättsliga skyldigheter och/eller för Polkapojkarna  legitima intressen.

 

Normalt behandlar vi personuppgifter inom Europeiska unionen, men de kan komma att lagras i system på olika platser i världen och kan komma att behandlas av tredjepartstjänsteföretag som agerar å våra vägnar. Dessa system och tjänsteföretag kan vara hemmahörande på platser där skyddsnivån för sekretess inte är lika hög som i EU, som i tillexempel USA. I sådana fall kommer Polkapojkarna  att vidta adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och garantera en skyddsnivå som motsvarar skyddsnivån i ursprungslandet. Du kan få mer information samt utnyttja din rätt till tillgång, korrigering, tillbakadragande, invändning och uppgifternas flyttbarhet i samband med dina personuppgifter genom att klicka på Kontakta oss eller kontakta dataskyddsansvarig (se kontaktuppgifter nedan).

 

Vi kan då och då komma att ändra denna sekretesspolicy genom att lägga upp en uppdaterad version av densamma på våra webbplatser. Vi kommer att informera om alla betydande förändringar så att du fullt ut förstår de förändringar som införs. Läs denna sekretesspolicy ofta för att hålla dig informerad om hur vi använder personuppgifter.

 

Denna sekretesspolicy är daterad 17.04.2020

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Den typ av information och de personuppgifter vi samlar in om dig då du besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss kan inkludera följande:

 

Personlig information som du lämnat – till exempel. namn, postadress och andra kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress, sådant du begärt ut, eventuella klagomål, andra uppgifter vi får då vi kommunicerar med dig via e-post, online eller via sociala medier samt annan information du lämnar, till exempel då du registrerar dig på våra webbplatser, prenumererar på nyhetsbrev, utnyttjar våra erbjudanden och kampanjer, lämnar feedback, svarar på enkäter eller köper produkter och tjänster

Betalningsuppgifter – inklusive uppgifter för inköp som kontoinformation, kreditkorts- och bankkortsnummer, utgångsdatum, leverans- och faktureringsadress

Kontoinloggningsuppgifter – inklusive uppgifter som krävs för att skapa ett användarkonto, till exempel användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor med svar

Automatiskt insamlad information – inklusive information om dator, IP-adress och webbläsare som vi kan komma att samla in, till exempel då vi på våra webbplatser använder egna eller tredjepartscookies, webb-beacons och liknande tekniker som samlar in information om hur du använder våra webbplatser eller kommunicerar med oss via e-post. Se vår cookiespolicy för mer information.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och använder personuppgifter för nedanstående syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Var även medveten om att vi för samma syften kan komma att använda uppgifter om dig som vi redan har.

 

För legitima kommersiella intressen: vi kan komma att använda personuppgifter (både i sammanslagen och individuell form), till exempel kontaktuppgifter, konto- och elektroniska ID-uppgifter samt information om dina inköp i våra butiker eller online för reklam och för att analysera och förbättra kvaliteten på våra produkter eller tjänster samt för att lära känna dig som kund.

 

Det här betyder också att vi analyserar de uppgifter du lämnar till oss tillsammans med dina besök på våra webbplatser eller din användning av våra produkter och tjänster samt att vi använder all denna information för att förbättra dessa och skapa en bättre användarupplevelse (vi analyserar till exempel vilka webbsidor du besöker, vilka produkter och tjänster du använder och gillar samt hur du använder dessa produkter och tjänster).

 

Vi kan även komma att använda personuppgifter för legitima kommersiella intressen som: för att skapa sammanslagen statistik om användare av våra produkter och tjänster, för att hjälpa till med säkerhet bedrägeriförebyggande, för systemintegritetssyften, för att påminna via e-post om en lämnad varukorg eller för att sända en beställningsbekräftelse, för att underlätta vår affärsverksamhet, för att genomföra företagets policy och metoder, för att möjliggöra företagstransaktioner som fusion, försäljning, omorganisation, överföring av Polkapojkarna  tillgångar eller företag, förvärv, konkurs och liknande samt för andra legitima affärssyften tillåtna enligt gällande lagstiftning, vilket vi i så fall kommer att informera om.

 

För tillämpning av avtalsvillkor: för köp av våra produkter eller tjänster, för lotteri, tävling eller kampanj du kan ha anmält dig till och för att genomföra sådan kampanj och kontakta dig vid vinst samt för att kunna besvara önskemål om information via våra kontaktfunktioner.

 

Vi kan också komma att använda dina uppgifter grundat på ditt samtycke när du givit detta, till exempel i marknadsföringssyften och för att anpassa kommunikationen med dig via e-post, sms samt övriga elektroniska och andra metoder baserat på dina profiler. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke – se Vilka rättigheter har du när det gäller personuppgifter som vi lagrar?

 

För att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel för att upprätthålla korrekt affärsdokumentation, för att hantera klagomål till kundservice, för att uppfylla juridiska krav från offentliga myndigheter, för att följa gällande lagar och förordningar samt för övriga juridiska skyldigheter.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter endast så länge som krävs för det syfte du lämnat dem eller vi insamlat dem (till exempel. den tid vi behöver för att svara på frågor eller lösa problem).

 

Vi kan därför komma att spara personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter att du senast kommunicerat med oss. När personuppgifter vi samlat in inte längre behövs för dessa syften förstör vi dem eller raderar dem på ett säkert sätt. Istället för att förstöra eller radera personuppgifter kan vi komma att anonymisera dem så att de inte kan sammanlänkas med eller spåras till dig. I vissa fall kan vi vara rättsligt skyldiga att spara viss dokumentation under en specificerad tidsperiod.

 

Till vilka kan vi komma att dela med oss av personuppgifter?

Vi kan komma att dela med oss av personuppgifter till:

 

Polkapojkarna -enheter. Personuppgifter kan komma att delas mellan ansvariga Polkapojkarna -företag som kan komma att använda personuppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tjänsteleverantörer och hanteringsföretag. Vi kan komma att anlita tredjepartsleverantörer, ombud, tjänsteföretag och dotterbolag för att utföra tjänster å våra vägnar, till exempel support för intern drift av webbplatser, mobilappar och onlinebutiker (inklusive sociala medier, betalningsföretag, märkesaktiveringsbyråer, dataanalysföretag och tredje part vi anlitar för att skicka en beställning till din hemadress, som post- och fraktföretag), eller för teknisk behandling (till exempel värdtjänster eller datalagring), eller för hantering av kundrelationer och relaterad support för produkter och kampanjer (till exempel företag som organiserar tävlingar, lotterier, vinstdragningar och evenemang samt leverantörer av tävlingsprispaket) samt andra relaterade tjänster.

Dessa kan, då de tillhandahåller sina tjänster, få tillgång till, ta emot, spara och i övrigt behandla personuppgifter å våra vägnar. Avtalen med dessa tjänsteföretag tillåter inte användning av personuppgifter för deras egna syften, inklusive deras marknadsföring. I enlighet med gällande juridiska krav vidtar vi kommersiellt rimliga åtgärder för att se till att tredjepartsföretag skyddar personuppgifter på ett adekvat sätt och endast behandlar dem enligt våra instruktioner.

Partner. Vi kan ibland komma att erbjuda tjänster eller funktioner i samarbete med partner (till exempel medsponsorer eller licensgivare, licensinnehavare eller distributörer av våra märkesprodukter). Vi kan därför behöva dela med oss av personuppgifter till dessa partner. I enlighet med gällande juridiska krav vidtar vi kommersiellt rimliga åtgärder för att se till att tredjepartsföretag skyddar personuppgifter på ett adekvat sätt och endast behandlar dem enligt våra instruktioner eller under gemensam kontroll. I fall där yppande av personuppgifter till tredje part sker efter ditt medgivande eller på din begäran, kommer vi, där så är relevant, att tydligt meddela dig om detta och du kommer att kunna välja att avstå eller på annat sätt motsätta dig sådan delning.

Tredje part vid juridiska krav. Vi kan också komma att yppa personuppgifter om vi anser att vi enligt lag är skyldiga att göra detta, eller att detta är ett rimligt krav för att kunna uppfylla juridiska processer, om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att yppa personuppgifter för polismyndigheter, till exempel vid undersökning av verkligt eller misstänkt bedrägeri, lagbrott, säkerhetsbrott eller brott mot denna sekretesspolicy, i samband med eventuella juridiska krav gentemot oss, samt för att skydda Polkapojkarna , våra kunders och allmänhetens rättigheter, egendom och personliga säkerhet.

Tredje part vid en företagstransaktion. Information om våra kunder, inklusive personuppgifter, kan även yppas i samband med fusion, försäljning, omorganisation, överföring av Polkapojkarna  tillgångar eller företag, förvärv, konkurs eller liknande.

Internationell överföring av personuppgifter

Vi kommer normalt att hantera personuppgifter inom Europeiska unionen. Däremot kan vår verksamhets globala natur medföra att personuppgifter ibland kan komma att yppas för enheter inom Polkapojkarna  International Group utanför Europa vilka i sådana fall ingår dataöverföringsavtal som reglerar dessa internationella överföringar.

 

Vi använder oss även av en del tredjepartsleverantörer som hjälper oss att leverera affärstjänster. Dessa tredje parter har tillgång till eller verkar endast som värdar för personuppgifter, men kommer alltid att göra detta enligt våra instruktioner och ett avtalsreglerat förhållande. När dessa tredje parter är hemmahörande på platser (som USA) där skyddsnivån för sekretess inte är lika hög som i EU, kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett adekvat sätt. Detta sker antingen genom att vi ingår ett dataöverföringsavtal eller genom att vi säkerställer att tredje part är certifierad enligt lämpligt dataskyddssystem (till exempel EU:s och USA:s sköld för skydd av privatlivet i EU och USA).

 

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi använder olika fysiska, tekniska och administrativa standarder, tekniker och metoder för att i lämplig nivå beroende på uppgifternas känslighet skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändring, förstörelse eller skada.

 

Vi vidtar åtgärder för att begränsa tillgången till personuppgifter för de personer som behöver ha tillgång till dem på grund av något av de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi säkerställer också med hjälp av avtal att alla tredje parter som behandlar personuppgifter också på ett säkert sätt garanterar sekretess och integritet för dina uppgifter.

 

Vilka rättigheter har du när det gäller personuppgifter som vi lagrar?

Du har följande rättigheter:

 

att få en kopia på dina personuppgifter tillsammans med information om hur och på vilka grunder dessa personuppgifter behandlas

att korrigera felaktiga personuppgifter (inklusive rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter)

att under begränsade omständigheter radera dina personuppgifter om de inte längre behövs för det syfte för vilket de insamlades eller behandlades

att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om:

personuppgifternas korrekthet bestrids

behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas

vi inte längre behöver personuppgifterna för de syften för vilka de insamlades, men de krävs för upprättande, utövande eller försvar av juridiska krav

du motsätter dig behandling som berättigas utifrån ett legitimt intresse

att motsätta dig beslut som endast grundas på automatisk behandling, inklusive profilering

att få en fysisk kopia av dina personuppgifter, eller få en kopia överförd till tredjepartskontroller där så är tekniskt möjligt och detta inte medför orimliga kostnader

Om du vill lämna in ett klagomål över hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra detta i formuläret som nås via länken Kontakta oss eller genom att kontakta dataskyddsansvarig (se kontaktuppgifter nedan).

 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om denna sekretesspolicy, eller om du vill utöva någon av ovannämnda rättigheter. Du kan göra detta i formuläret som du når via länken Kontakta oss eller genom att kontakta dataskyddsansvarig (se kontaktuppgifter nedan). Vi kommer att sträva efter, så långt det rimligen möjligt samt där så krävs, att bevilja dina rättigheter inom en månad.

 

Du kan när som helst och utan kostnad återkalla ditt medgivande att motta nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna i ett marknadsföringsmeddelande eller även nu genom att välja att avregistrera dig i formuläret som nås via länken Kontakta oss. Det går också att kontrollera dessa inställningar i din profil där så är tillämpligt.

 

Sociala medier och andra webbplatser

Då du deltar i någon av våra  Polkapojkarna-profiler eller i profiler där  Polkapojkarna medverkar på sociala medier som Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube osv bör du bekanta dig med de verktyg som tillhandahålls på dessa webbplatser för att välja hur du delar med dig av personuppgifter i din profil på dessa sociala medier.

 

För dessa forum gäller dessa tredjepartsmetoder för sekretess eller deras sekretesspolicy, så vi rekommenderar att du läser gällande sekretesspolicy, användarvillkor och tillhörande information om hur personuppgifter används på dess sociala medier.

 

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och om du följer dessa länkar lämnar du vår webbplats och mobilapp. Även om dessa tredjepartswebbplatser är noga utvalda kan Polkapojkarna  inte påta sig något ansvar för hur dessa organisationer använder personuppgifter. Se avsnittet om tredje parts sekretesspolicy och den besökta webbplatsens sekretesspolicy (om sådan finns) för mer information.

 

Hur behandlar vi barns personuppgifter?

Våra webbplatser är i allmänhet inte avsedda för barn under tolv år. När det gäller barn över tolv år och eftersom vi tar skyddet av barns sekretess på stort allvar, tillhandahåller vi webbplatser i enlighet med alla gällande lagar i respektive jurisdiktion. I enlighet med lämplig gällande lagstiftning för varje webbplats måste alla barn under 16 års ålder ha förälders/vårdnadshavares tillstånd för att lämna ut personuppgifter via en webbplats. Om vi då vi samlar in uppgifterna fastställer att en användare inte uppnått åldersgränsen och inte inhämtat förälders/vårdnadshavares tillstånd före lämnandet av personuppgifter, kommer vi inte att använda eller spara dessa personuppgifter utan förälderns/vårdnadshavarens tillstånd. Det kan dock hända att barnet inte kan delta i vissa aktiviteter utan ett sådant tillstånd. Däremot kan vi under vissa omständigheter spara och använda dessa uppgifter (i enlighet med resten av denna policy och gällande lagstiftning) för att meddela och begära tillstånd från föräldern/vårdnadshavaren för vissa säkerhetsrelaterade, ansvarsrelaterade och andra syften som är tillåtna enligt gällande lagstiftning. Föräldern/vårdnadshavaren kan granska, ta bort, ändra eller förbjuda vidare insamling eller användning av deras barns personuppgifter, inklusive barnets namn, adress och e-postadress, i formuläret som kan nås via länken Kontakta oss eller genom att kontakta dataskyddsansvarig (se kontaktuppgifter nedan).

 

Dataskyddsansvarig hos Polkapojkarna 

Polkapojkarna  har en dataskyddsansvarig som ansvarar för efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. Du kan när som helst, säkert och konfidentiellt, kontakta Polkapojkarna  dataskyddsansvarige eller dennes kontor om du har frågor, eller oroar dig för behandlingen av dina personuppgifter eller andra dataskyddsfrågor.

 

Du kan kontakta dataskyddsansvarig på e-postadressen info@polkapojkarna.se

Information om cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen den cookien, för att skapa översikt av din online aktivitet. Cookies på denna webbplats kan:

 

raderas automatiskt efter varje besök (sessionscookie) eller kvarstå under flera besök (permanent cookie);

levereras i en första part (uppsatt av oss) eller tredje part (uppsatt av en annan webbplats).

På denna webbplats använder vi och tredje parter cookies för olika ändamål för att: underlätta din navigering, anpassa innehåll, skräddarsy reklam efter dina intressen och mäta användningen av webbplatsen. 

TOP